The Kristet Utseende på Gröna Lund!

Vi låter härmed meddela att frälstältet skola flamma...på GRÖNA LUND!!! 

Toaborstens evangelium landar så till slut i folkhemmen. 
Tungomål, UFOs och andlig sextas för hela familjen? 

Datumet är den 9/6! Och du har INTE råd att missa detta!

Väl mött i Stockholm, under flaxande djävulsvingars svalkande fläktar

Dela